Høringssvar vedr. tilføjelse til bekendtgørelse om logoplysninger

FOA vil gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar vedr. den nye tilføjelse om logoplysninger til bekendtgørelsen om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v.

FOA har forståelse for, at mange patienter ønsker at have adgang til en oversigt over logoplysninger. Samtidig er vi dog bekymrede for, at logoplysningerne med angivelse af fornavn, efternavn samt autorisationsnummer eller titel kan blive problematisk for medarbejdere i bl.a. psykiatrien. Her har man i de seneste år oplevet en tendens til, at patienter med mindre gode hensigter kan finde medarbejdernes fulde navn via journalsystemet. Det har ført til episoder, hvor ansatte har modtaget ubehagelige beskeder, trusler og uventede besøg på hjemmeadressen.

For at øge den personlige sikkerhed har medarbejderne i psykiatrien derfor længe kæmpe for at kunne skrive journal uden anvendelse af fulde navn. I FOA er vi derfor meget glade for, at den nye journalføringsbekendtgørelse muliggør, at man ikke længere nødvendigvis skal bruge sit navn i journalen, men i stedet kan bruge ”anden entydig identifikation”. Vi frygter dog, at det fremsendte lovforslag vedr. logoplysninger kan udhule dette punkt i den nye journalføringsbekendtgørelse, fordi der her bliver et krav om, at det fulde navn skal anføres.

FOA anbefaler derfor meget kraftigt, at Sundheds- og Ældreministeriet ændrer i det fremsendte forslag om logoplysninger.

  

Læs hele høringssvaret her