Høringssvar: Danske Regioners model for et kommende behandlingsråd

FOA vil gerne takke for muligheden for at komme med høringssvar angående Danske Regioners model for et kommende behandlingsråd. FOA støtter, at der nedsættes et behandlingsråd, og vi glæder os til at følge den videre proces.

I dag er der en tendens til, at nogle patientgrupper får mere opmærksomhed og flere penge end andre patientgrupper. Et centralt mål med et nyt behandlingsråd må derfor være, at der kommer mere lighed i sundhed – både på tværs af landet og på tværs af patientgrupper. FOA hilser det derfor velkomment, at et af principperne for det nye behandlingsråd er ”lighed”.

Det er vigtigt for FOA, at et behandlingsråd ikke kun har fokus på nye, smarte teknologiske opfindelser, men også eksisterende behandlingsmetoder og procedurer. Derfor er det positivt, at Danske Regioner lægger op til en bred forståelse af sundhedsteknologi, hvor ”enhver anvendelse af procedurer, behandling og systemer” indgår. Dertil er det positivt, at der også kommer fokus på eksisterende behandlinger.

I Danske Regioners oplæg bliver det nævnt flere gange, at mange forskellige faggrupper kan inddrages, herunder fagfolk med praksisnær viden. FOA er meget enig i dette, men vil gerne opfordre til, at inddragelsen af forskellige faggrupper kommer til at stå endnu tydeligere. FOA har desværre erfaring med, at fx social- og sundhedsassistenter ofte bliver glemt i processen, hvis de ikke nævnes. Det er på trods af, at netop FOAs faggrupper er blandt dem, der er tættest på patienterne.

Danske Regioner skriver, at ”både hospitalsledelser, regioner og virksomheder kan foreslå evaluering af en sundhedsteknologi til behandlingsrådet”. Det er vigtigt for FOA, at personalet også kan foreslå emner til evaluering i Behandlingsrådet. Ofte vil personalet have gode ideer til nye teknologier. Det illustrerer eksemplet med en iltsut opfundet af en sygeplejerske på Aalborg Sygehus: 

Iltsut på vej på markedet

FOA opfordrer derfor til, at det beskrives, hvordan personalet kan foreslå emner til Behandlingsrådet.