Høringssvar: Gratis influenzavaccination

FOA afgiver hermed høringssvar til Høring vedr. bekendtgørelser om gratis influenzavaccination til visse
persongrupper. FOA er ikke en del af høringslisten, til trods for at flere af vores medlemsgrupper
eksplicit nævnes i bekendtgørelsen.

FOA bakker op om gratis influenzavaccination til visse persongrupper for at sikre, at færrest muligt af de sårbare patienter rammes af sygdom, samt fordi det kan medvirke til at aflaste sundhedsvæsenet under udbruddet af coronavirus.

FOA har med stor undren konstateret, at den kommunale sektor ikke er inkluderet i initiativer om gratis influenzavaccination til sundhedspersonale. Corona-pandemien har tydeligt vist, at den kommunale sundheds- og ældresektor er en helt nødvendig brik i det samlede sundhedsvæsen, og FOA var derfor af den opfattelse, at den kommunale sundheds- og ældresektor ikke igen ville blive overset i nationale initiativer på sundhedsområdet. Med dette udkast til en bekendtgørelse har vi desværre måttet konstatere, at kommunerne igen prioriteres lavere end det regionale sundhedsvæsen.

Samtidig kan vi konstatere, at også ambulancerne nedprioriteres i udkastet til bekendtgørelsen. Det nævnes ikke, om ambulanceberedskabet er en del af ”sygehusvæsenet”, og dertil er hverken ambulancebehandlere eller paramedicinere nævnt blandt de faggrupper, der kan modtage gratis influenzavaccination.

FOA henstiller derfor til, at bekendtgørelsen ændres, så også den kommunale sektor samt ambulanceberedskabet indgår. Skulle bekendtgørelsen mod vores forventning ikke blive ændret, vil vi gerne bede om en faglig begrundelse.

 

Læs hele høringssvaret her