Høringssvar til epidemiloven

FOA vil gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar til udkast til ny epidemilov.

Det er positivt, at udkastet forholder sig til, hvad vi har lært af håndteringen af den igangværende corona-epidemi, og også ser ud over det til en mulig næste epidemi eller anden national sundhedskrise.

FOA bemærker dog, at mange af de erfaringer, vi har gjort os i coronakrisen, ikke er tilstrækkeligt afspejlet i udkastet til en ny epidemilov. Dette gælder særligt i forhold til et styrket og mere sammenhængende beredskab når det gælder f.eks. værnemidler, Arbejdstilsynets opgaver og rolle, faglig viden om hygiejne og rengøring og inddragelse af kommunerne i krisehåndteringen. Desuden bør epidemiloven afspejle, at overenskomstsystemet med både nationale og lokale aftaler igen har bevist sit værd. Bl.a. bør de relevante faglige organisationer inddrages så vidt det er muligt, når personalets ansættelses- og arbejdsforhold påvirkes af de tiltag, der sker under en epidemi.

Epidemiloven indeholder mulighed for vidtgående tiltag. FOA anerkender, at der i visse tilfælde kan være behov for sådanne tiltag, særligt hvis vi kommer til at stå med en værre epidemi end den nuværende. Når det drejer sig om så vidtgående foranstaltninger, er det vigtigt, at medarbejderne i frontlinjen arbejder inden for klare rammer og med demokratisk legitimitet bag beslutningerne.

Det er vigtigt for FOA, at loven finder den rigtige balance mellem på den ene side at sikre retssikkerheden for borgerne og medarbejderne, og på den anden side at sikre, at vi kan inddæmme og kontrollere en epidemi, herunder at handle hurtigt. Foranstaltningerne skal altid afvejes i forhold til langsigtede negative konsekvenser for borgerens trivsel og udvikling. Det er derfor væsentligt, at det specialiserede socialområde vurderes særskilt og ikke blot tillægges samme retningslinjer som fx ældreområdet.

Der bør være opmærksomhed på det personale, der inddrages i de forskellige tiltag. Det gælder både i de tilfælde, hvor de er udførende, fx i forhold til tiltag over for enkeltpersoner, og der hvor de har en indberetningspligt. Det er vigtigt, at der er fokus på instruktion og oplæring samt dokumentation. Derudover er det vigtigt, at personalets retssikkerhed sikres, især når de involveres i tvangsmæssige tiltag overfor enkeltpersoner.

 

Læs hele høringssvaret her