Høringssvar ændringer af bl.a. autorisationsloven

FOA vil gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar vedr. fremsendte ”Udkast til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven, tatoveringsloven, lov om lægemidler og forskellige andre love.”

Tydeligt driftsherreansvar

FOA vil gerne rose, at der med lovforslaget indsættes et afsnit om driftsherrens organisatoriske ansvar i autorisationsloven. Det fremgår her helt klart, at regionsråd, kommunalbestyrelser, staten og private virksomheder skal organisere deres behandlingssteder på en sådan måde, at sundhedspersoner er i stand til at overholde journalføringspligten. Med andre ord at driftsherren skal sikre ordentlige rammer for journalføringen. For FOAs medlemmer indebærer dette bl.a.: 

  1. At medarbejderne sikres adgang til de relevante systemer. 
  2. Der skal være tilstrækkeligt tid til at føre journal. 
  3. Teknologien til at føre journal skal være i orden.. 
  4. Oplæring skal prioriteres


Udlevering af næsespray med naloxon til behandling af opioidoverdosis 

Lovforslagets del om naxolon omtaler eksplicit læger og sygeplejersker. I FOA vil vi stærkt fraråde, at der nævnes specifikke faggrupper, da det kan mindske fleksibiliteten i sundhedsvæsenet. Når der nævnes specifikke faggrupper, bliver det sværere at lave lokale løsninger. Det kan fx betyde, at en social- og sundhedsassistent eller anden fagperson, som igennem videreuddannelse eller oplæring har de tilstrækkelige kompetencer til at udføre opgaven, alligevel ikke kan udføre den. FOA anbefaler derfor, at der er fokus på kompetencer frem for titler. 

Læs hele høringssvaret her