Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus samt udkast til bekendtgørelsen om frit valg af leverandør af genoptræning efter sundhedsloven

FOA har afgivet høringssvar til ændringerne med følgende indhold:

FOA arbejder for, at patienter skal have de bedst mulige rammer, hvad angår behandling og genoptræning. Men FOA mener ikke, at dette sker ved at åbne op for frit valg og muligheden for at benytte sig af private udbydere af genoptræningsforløb.

Læs hele høringssvaret her