Høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen)

FOA har afgivet høringssvar med følgende indhold:

FOA hilser alle tiltag, der har til formål at afbureaukratisere og forenkle arbejdsgangen indenfor de forskellige velfærdsområder, velkommen. Der er dog forhold ved dette lovændringsforlag som FOA finder bekymrende. 

Se hele høringssvaret her