Høringssvar til høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om regionernes finansiering (ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne)

FOA har afgivet høringssvar med følgende indhold:

FOA er meget tilfredse med, at regeringen endelig har lyttet til kritikken af den aktivitetsafhængige finansiering og styring på sundhedsområdet.

FOA mener dog, at der er rum for yderligere forbedringer af måden, hvorpå regionernes finansieres.

Se hele høringssvaret her