Høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse omtolkebistand efter sundhedsloven

FOA har afgivet høringssvar med følgende indhold:

FOA er generelt imod indførsel af brugerbetaling i sundhedsvæsenet da det bl.a. arbejder imod det grundlæggende princip om lige adgang for alle til sundhedsvæsenets ydelser.

Egenbetaling for tolkebistand vil yderligere kunne få en negativ betydning for patientsikkerheden samt ramme mennesker, der ofte i forvejen er særligt sårbare.

Se hele høringssvaret her