Høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om behandlingstestamenter udstedt i medfør af lov nr. 254 af 6. april 2018 samt høring over ændring af vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling

FOA har afgivet høringssvar med følgende indhold:

FOA hilser ændringerne vedr. behandlingstestamenter samt vejledningerne om fravalg af behandling velkommen.

FOA vil dog benytte lejligheden til at fremhæve vigtigheden af, at alle relevante faggrupper får læseadgang til de oplysninger vedr. behandlingsniveau som registrene indeholder.

Læs hele høringssvaret her