Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (styrket tilsyn på ældreområdet)

FOA har afgivet høringssvar til ændringerne med følgende indhold:

FOA støtter op om, at Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn på ældreområdet, også når det drejer sig om forhold indenfor det sociale område.

FOA har en forventning om, at man med dette tilsyn fremover vil undgå, at medarbejderne får forskelligrettede udmeldinger fra tilsynsmyndigheden, hvad angår det social og det sundhedsfaglige område.

Læs hele høringssvaret her