Høringssvar vedr. ”Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft”

FOA har afgivet høringssvar til ændringerne med følgende indhold:

FOA støtter op om forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation ifm. kræft.

Men FOA det meget problematisk, at forløbsprogrammet ensidigt anbefaler, at den sundhedsprofessionelle bør have kompetencer på minimum professions bachelorniveau for at kunne tilrettelægge og supervisere træning og rådgivning vedr. fysiske øvelser tilpasset den enkelte borger, samt at kunne yde støtte til sygdomsmestring, da dette udelukker en lang række kompetente medarbejdere i sundhedssektoren for at bruge deres faglige kompetencer.

FOA mener derfor, at Sundhedsstyrelsen skal kigge på de sundhedsprofessionelles realkompetencer fremfor ensidigt at fokusere på uddannelsesbaggrund.

Se hele høringssvaret her