Høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)

FOA har afgivet høringssvar til ændringerne med følgende indhold:

FOA er generelt imod indførsel af brugerbetaling i sundhedsvæsenet da det bl.a. arbejder imod det grundlæggende princip om lige adgang for alle til sundhedsvæsenets ydelser.

Egenbetaling for tolkebistand vil yderligere kunne få en negativ betydning for patientsikkerheden samt ramme mennesker, der ofte i forvejen er særligt sårbare.

Læs hele høringssvaret her