Høring over udkast til Lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og lov om kliniske forsøg med lægemidler (frit valg til genoptræning og gebyrlettelser for kliniske forsøg med lægemidler)

FOA har afgivet høringssvar til ændringerne med følgende indhold:

FOA finder det problematisk og bekymrende, at regeringen ønsker at sikre den lige og hurtige adgang til genoptræning ved at åbne op for brugen af private leverandører.

Se hele høringssvaret her