Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (Tvangsbehandlingsloven)

FOA hilser alle tiltag, der har til formål at sikre den bedst mulige behandling, omsorg og beskyttelse af patienterne velkommen.

FOA har bl.a. derfor igennem flere år arbejdet for, at der blev skabt en juridisk ramme som gjorde det muligt, at varigt inhabile patienter fik den samme adgang til sundhedsfaglige ydelser som andre patienter samtidig med, at sundhedspersonalet fik nogle tydelige rammer at levere disse sundhedsfaglige ydelser indenfor.

Dette lovforslag rejser dog også en række bekymringer i FOA, hvorfor der i dette høringssvar bl.a. kommenteres på, hvad der skal indberettes til Sundhedsdatastyrelsen, risikoen for dobbelt dokumentation, vigtigheden af, at der er nok menneskelige ressourcer til rådighed samt uddannelse og kompetenceløft.

 

Læs det fulde høringsvar