Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

(Udvidelse af reglerne om optagelse i særlige botilbud uden samtykke ved væsentlig fare for andre eller særligt truende eller chikanerende adfærd)

FOA støtter et lovforslag der skal sikre, at det bliver muligt at flytte personer uden samtykke til særlige botilbud, hvis det vurderes, at de udgør en væsentlig fare for andre eller er særligt truende eller chikanerende i deres adfærd. Det er ikke acceptabelt at beboere på fx et botilbud tvinges til at bo sammen med personer der krænker dem, er voldelige overfor dem mv.


Det skal understreges at FOA også mener, at det er et alvorligt indgreb at skulle flytte mennesker mod deres vilje. Derfor bør det i samme åndedrag overvejes, hvordan antallet af personer der kan blive behov for at flytte, kan nedbringes. Der bør derfor også ses på om den der ønskes flyttet er ordentligt udredt, om misbrugsbehandlingen kan gøres bedre og hvordan landets botilbud i højere grad kan blive specialiseret.

 

Læs høringssvar

Læs 2. høringssvar