Høringssvar: Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

FOA har afgivet høringssvar til ændringerne af lov med følgende indhold:

FOA støtter udvidelsen af patienterstatningsordningen, så den fremover vil omfatte alle skader påført i forbindelse med behandling, undersøgelse og lign. (behandlingsskader) af personer, der er autoriserede i henhold til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar.

Det vil skabe de samme rettigheder for alle patienter uanset hvor de behandles i sundhedsvæsenet. FOA støtter, at psykiske skader, der påføres som følge af egenskaber ved et lægemiddel, også bliver omfattet af patienterstatningsordningen. Forslaget er med til at forbedre patienters rettigheder og bidrager til at ligestille somatiske og psykiske skader i sundhedsvæsenet. FOA støtter at frede udbetalte patienterstatninger og godtgørelse”.

Læs hele høringssvaret