Høringssvar om frikommunenetværk

FOA har givet høringssvar på høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven.

I forhold til fremsendte udkast til lov om frikommunenetværk, så har FOA en generel interesse i at sikre, at frikommuneforsøgene ikke bruges til at forringe medarbejdernes løn- og ansættelsesforhold. Muligheden for, at kommuneren kan løse opgaver på en mindre bureaukratisk måde ser FOA positivt på, da det alt andet lige må give mulighed for at frigive ressourcer, som kan bruges til bedre velfærd i den enkelte kommune.


Høringssvar om frikommunenetværk