Høringssvar om ændring af reglerne om fradrag for frivilligt ulønnet arbejde for dagpengemodtagere

FOA og FOAs A-kasse har afgivet høringssvar til ændringerne med følgende indhold:

Ændringen af loven betyder, at dagpengemodtagere og efterlønsmodtagere kan arbejde frivilligt i flere timer uden at blive modregnet i deres ydelser.
FOA er bekymret for, om ændringen af loven vil lede til fortrængning af ordinært, lønnet arbejde til fordel for frivilligt arbejde. Selvom det frivillige arbejde skal foregå i en frivillig organisation, kunne den frivillige organisation sagtens lave en aftale med kommunen om at løse opgaver på de kommunale arbejdspladser.

Vi foreslår, at bemærkningerne til loven præciseres, så det bliver mere tydeligt, at de nye regler alene gælder for frivilligt ulønnet arbejde i frivillige organisationer og ikke i private og kommunale virksomheder.

I forhold til forslaget til definitionen af en frivillig organisation foreslår vi, at bemærkningerne præciserer, hvilke krav der stilles til omfanget af bestyrelsens frivillige indsats. Vi foreslår det også præciseret, at kravet om bestyrelsens frivillige indsats skal fremgå af foreningens vedtægt.
I forhold til forslaget om ændringer af regler for privat støtte til frivillige organisationer foreslår vi at bemærkningerne præciserer, at det er uden betydning, om en forenings ’virksomhed’ udbydes i konkurrence med en privat erhvervsvirksomhed, hvis blot definitionen og kendetegnene for en frivillig organisation er opfyldt.

Dagpengemodtagere har efter de nuværende regler fået afslag på deltagelse i frivilligt ulønnet arbejde i Forenings Fitness og Firmaidræt ud fra den begrundelse, at foreningerne netop udbød deres virksomhed i konkurrence med private erhvervsvirksomheder, og at samme arbejde i disse virksomheder var lønnet.
Herudover foreslår vi, at det præciseres, om støtte fra en privat erhvervsvirksomhed også kan være at stille lokaler vederlagsfrit til rådighed for den frivillige organisation.”

Læs hele høringssvaret