Lov om ændring af personskatteloven og lov om kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Høringssvar om forslag til lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

EU-Kommissionen har sagt til Danmark, at der skal ændres i den måde, vi hidtil har ladet forbrugere og virksomheder betale en såkaldt PSO-afgift via elregningen for at finansiere den grønne omstilling. Det er i strid med EU-traktaten.

 

FOA havde helst set, at det danske PSO-system bringes i overensstemmelse med EU-traktaten uden at overgå til skattefinansiering. Men det har der ikke været flertal for i Folketinget. Som den næstbedste løsning støtter FOA, at der findes en anden finansiering ved hjælp af ændringer på skatter, afgifter, mv., således at det sikres, at den grønne omstilling ikke fremover skal finansieres på bekostning af bl.a. den fælles velfærd. Derfor er FOA tilfreds med, at der er fundet en løsning gennem bl.a. en forhøjelse af bundskatten og en reduktion af den grønne check. FOA havde dog gerne set, at der var blevet fundet en finansiering med en bedre ligheds- og fordelingsmæssige profil.

 

Læs det fulde høringsvar