Høringssvar vedrørende ”Anbefalinger for den palliative indsats"

FOA har afgivet høringssvar til anbefalingerne med følgende indhold:

FOA har afgivet høringssvar til Sundhedsstyrelsens "Anbefalinger for den palliative indsats".

FOA gør i høringssvaret opmærksom på de kompetencer social- og sundhedsassistenter i dag har indenfor palliation. Derfor finder FOA det meget problematisk, at der ensidigt fokuseres på at besætte pladserne i de specialiserede palliative enheder, med sygeplejersker fremfor at kigge på, hvilke kompetencer, der findes blandt plejepersonalet som helhed, hvilket høringssvaret derfor påpeger.

Læs hele høringssvaret