Lov om ændring af lov om social service

Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) og udkast til bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen

FOA ser lovudkastet til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) som et stærkt grundlag for, at værdighed i ældreplejen kan blive omdrejningspunktet for kommunernes ældrepolitik. Det er vigtigt, at værdighedspolitikkerne skal formuleres lokalt og ikke centralt via lovgivning.

Læs hele høringssvaret