Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af sundhedsloven

FOAs høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af sundhedsloven (reel ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg efter 30 dages ventetid på behandling)

FOA mener, at det altid skal være et mål, at alle patienter venter kortest mulig tid på udredning, behandling og kontrol.

De rejste forslag om ændring af udredningsretten og afskaffelse af den differentierede ret til udvidet frit sygehusvalg, giver dog anledning til bekymring i FOA.

Den differentierede ret til udvidet frit sygehusvalg blev oprindeligt indført under den tidligere regering på opfordring af FOA og de øvrige organisationer i Sygehussamarbejdet på baggrund af et stigende pres på de offentlige sygehuses økonomi og personaleressourcer.

FOA mener ikke, at der i tiden efter at den differentierede ret til udvidet frit sygehusvalg blev indført, er sket en forbedring af hospitalernes personaleressourcer og/eller økonomi.

FOA er derfor bekymret for, hvorvidt det er realistisk, at de offentlige sygehuse kan håndtere den øgning i antallet af udrednings- og behandlingsanmodninger som en ændring af udredningsretten og en afskaffelse af den differentierede ret til udvidet frit sygehusvalg må forventes at medføre.

FOA er derfor imod en ændring af udredningsretten og en afskaffelse af den differentierede ret til udvidet frit sygehusvalg med mindre det kan garanteres at det offentlige sundhedsvæsen, tilføres de økonomiske og personalemæssige ressourcer, der kræves for at håndtere det øgede pres på det offentlige sundhedsvæsen som disse ændringer må forventes at medføre.