Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov har været til høring med frist lige efter nytår. Lovforslaget er udarbejdet af et udvalg hvor bl.a. LO har deltaget. Det skal implementere det nye EU-direktiv om udbud.

FOA har en lang række bemærkninger til lovforslaget. Vi tillægger den ramme, udbudsloven vil lægge for offentlig-privat samarbejde afgørende betydning. Det vil både påvirke den offentlige sektors udvikling og have stor betydning for de medarbejdere, der bliver direkte eller indirekte berørt af udbud og konkurrenceudsættelse, hvad enten de er offentligt eller privat ansat.

På nogle punkter er lovforslaget en forbedring i forhold til i dag. Det bliver bl.a. slået fast, at det er fuldt lovligt at tage hensyn til miljøet i hele produktionsprocessen.

På andre punkter er der ikke med lovforslaget kommet den ønskede klarhed om mulighederne.

Her kan der specielt peges på behov for øget klarhed om:

  • muligheder for og forpligtigelser til at iagttage ILO konvention 94 ved udbud,
  • muligheder for at stille krav om bl.a. fair tax mærker baseret på objektive krav og 
  • muligheder for at stille krav til arbejdsmiljøet og en forebyggende arbejdsmiljøindsats”.

Læs hele høringssvaret