Servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar vedrørende høring over udkast til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det social område, lov om socialtilsyn og forskellige andre love.

FOA- Fag og Arbejde mener, at tildeling af ydelser altid skal være baseret på et samarbejde med borgeren, tage udgangspunkt i borgerens individuelle behov og skal tildeles efter kompensationsprincippet.

I lovudkastets nuværende form, mener vi, at der indføres mange forringende ændringer.

FOA mener, at lovudkastet i alt for høj grad kan bruges til at prioritere økonomi overfor at sikre borgerens behov, rettigheder og livskvalitet.

 

Læs hele høringssvaret