NIR for rengøring

- i sundheds- og plejesektoren, dagtilbud og skoler

FOA anbefaler, at der udgives en NIR for hvert af de forskellige områder, den dække. Det vil give bedre mulighed for at behandle særlige forhold og problemstillinger inden for de enkelte områder, eksempelvis er hygiejne hos borgere i eget hjem en særlig udfordring, ligesom de teknologier, der er relevante inden for de enkelte områder, er forskellige. Der vil desuden være mange gennemgående forhold såsom håndhygiejne, ophobning af infektioner mv., der bør behandles under hvert af områderne. I sidste ende vil det blive lettere at formidle direkte til ledere og medarbejdere inden for de enkelte områder, når begreber som eksempelvis patienter, borgere, brugere kan bruges mere målrettet.

En hensigtsmæssig opdeling kunne være:

  • Hospitaler
  • Plejehjem
  • Hjemmepleje
  • Dagtilbud
  • Grundskoler

FOA havde generelt gerne set, at denne NIR indeholdt flere pålæg om eks. uddannelse, faglig viden hos ledelse mv.