Lovforslag om friplejehjem kan give øget privatisering

Der er behov for at afskaffe noget af den åbenlyse forskelsbehandling, der hidtil har været mellem de kommunale og de private plejeboliger. Men FOA er bekymret for den mulighed for øget udlicitering og for øget privatisering, lovforslaget åbner op for.

Lovforslag om friplejehjem foreslår en ny afregningsmodel, som skal bygge på kommunernes egne omkostninger. Lovforslaget åbner samtidig op for oprettelsen af private plejehjem, på samme måde, som vi kender fra den udkørende hjemmehjælp / fritvalgsområdet.
Endvidere giver lovforslaget mulighed for at anvende en ”udbudsmodel” for kommunal anvisningsret til plejehjemspladserne, men kun i kombination med en videreførelse af det frie valg for borgerne.

FOA havde gerne set, at loven om friplejehjem blev ophævet. Loven har givet kommunerne unødvendige ekstraomkostninger og forskelsbehandler med den nuværende afregning til fordel for de private plejecentre – men dog med begrænsede konsekvenser, fordi der hidtil har været begrænsninger på oprettelsen af nye private plejecentre.

På den baggrund hilser FOA et lovforslag velkomment: Der er behov for at afskaffe noget af den åbenlyse forskelsbehandling, der hidtil har været mellem de kommunale og de private plejeboliger.

Men FOA er bekymret for den mulighed for øget udlicitering og for øget privatisering, lovforslaget åbner op for. FOA er også kritisk overfor den nye afregningsmodel, der på sammen måde som på hjemmehjælpsområdet bygger på de kommunale gennemsnitsomkostninger.

Læs hele høringssvaret