Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om social pension

FOA har afgivet høringssvar til lovforslag om ændring af lov om social pension (regulering af folkepension).

Forslaget indebærer, at folke-pensionsalderen for personer født efter 31. december 1962 bliver hævet til 68 år.

FOA er meget skeptiske over en øget folkepensionsalder og opfordrer i høringssvaret til en differentieret folkepensionsalder, således at personer i nedslidningstruede brancher kan trække sig tidligere tilbage.

FOA opfordrer også til at kriterierne for at få tilkendt en seniorførtidspension lempes, så de personer, der efter mange år på arbejdsmarkedet er nedslidte, kan trække sig tidligere tilbage.

Læs hele høringssvaret