Sikring af sygemeldte kan få sygedagpenge i hele deres sygdomsperiode

Der er fremsat lovforslag om at udvide muligheden for, at personer med en livstruende, alvorlig sygdom kan få ret til sygedagpenge. Der foreslås en midlertidig ordning fra 1. januar 2016 til og med 31. december 2017.
FOA hilser velkomment, at der nu lægges op til at sikre, at sygemeldte med alvorlig, livstruende sygdom kan få sygedagpenge i hele deres sygdomsperiode.

FOAs høringssvar

FOA hilser velkomment, at der nu lægges op til at sikre, at sygemeldte med alvorlig, livstruende sygdom kan få sygedagpenge i hele deres sygdomsperiode. Vi undrer os dog over, at der foreslås en midlertidig ordning, da de forventede omkostninger på 4,5 mio. kr. i hhv. 2016 og 2017 er forholdsvis lave i forhold til den besparelse på 385 mio. kr., som sygedagpengereformen forventedes at medføre. Der burde være råd til at gøre ordningen permanent. Desuden vil ordningen kunne forøge en arbejdsgivers incitament til at fastholde en alvorligt syg medarbejder, hvis der gives den høje sygedagpengerefusion til lønnen fremfor den noget lavere ressourceforløbsydelsesrefusion.

Af lovforslagets § 1, stk. 6 fremgår det, at retten til sygedagpenge ved alvorlig, livstruende sygdom indtræder ”den dag, hvor en læge vurderer, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom.”
Det bør præciseres, at retten indtræder fra den dag, diagnosen er konstateret, således at det ikke kommer til at ligge den sygemeldte til last, hvis lægens vurdering er forsinket. Det vil sige, at det ikke bør have konsekvenser for den sygemeldtes ret til ydelse, at der er ventetid på en statusattest fra lægen. Dette fremgår ikke klart af lovforslaget.