Hjælperordninger til personer med respirationsinsufficiens

Sundhedsministeriet har udsendt udkast til bekendtgørelse og vejledning om fælles hjælperordninger til borgere, som både modtager respirationshjælp fra regionen og enden hjælp fra kommunen, f. eks. BPA.

FOA har i høringssvart anført, at det som udgangspunkt er godt, at reglerne bliver ensartede og gennemskuelige.

Men FOA er bekymret over, at der stadig ikke er taget lovgivningsinitiativer, der kan stoppe kommunernes løndumping
på BPA-området, og frygter derfor, at respirator-ordningerne er i fare for, at blive trukket ned på det alt for lave BPA-niveau.

Læs hele høringssvaret