Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner om sundhedsfaglig virksomhed

FOA finder de foreslåede lovændringer særdeles relevante og hensigtsmæssige, i arbejdet med at styrke rammerne for arbejdet med varigt inhabile patienter.

Det er FOAs overbevisning, at sådanne lovændringer vil være med til at sikre en bedre og værdigere behandling af varigt inhabile patienter.

Læs hele høringssvaret