Anvendelse af tvang i psykiatrien

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

FOA – Fag og Arbejde er tilfredse med, at psykiatrien får større prioritet i det samlede sundhedsvæsen. Ligesom fokus er på at sikre den enkeltes behov med respekt og værdighed, hvorfor tvang aldrig må erstatte omsorg, behandling eller pleje og altid skal hvile på mindste indgribendes princip. Ligeledes er der et styrket fokus på at forebygge anvendelse af tvang.

Læs hele høringssvaret (pdf)