Social service — borgerstyret personlig assistance

Ændring af lov om social service — borgerstyret personlig assistance (BPA)

FOA har, sammen med de øvrige forbund i LO, afgivet høringssvar om de påtænkte ændringer i udmåling af tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance.

Det er forbundenes mening, at selv om lovforslaget klart indeholder forbedringer, så er der også risiko for, at udmålingerne fastfryses på det nuværende meget lave niveau, så handicaphjælperne fortsat risikerer at være meget dårligere aflønnet end de sammenlignelige grupper, og at der ikke kan indgås en overenskomst for handicaphjælperne, på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Forslaget åbner også mulighed for en øget brug af rådighedsvagt, hvilket forbundene er stærkt betænkelige ved.