Ordination og håndtering af lægemidler

2. høring vedrørende udkast til Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

FOA er glade for at have været inddraget i revisionen af vejledningen om ordination og håndtering af lægemidler.

Vi finder det relevant, at Sundhedsstyrelsen reviderer vejledningen på nuværende tidspunkt på baggrund af inddragelsen af FMK samt ved denne lejlighed får rettet eventuelle forældede definitioner eller termer.

Læs hele høringssvaret (PDF)