Revidereret vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Høringssvar vedrørende udkast til revidereret vejledning om ordination og håndtering af lægemidler.

FOA – Fag og Arbejde finder det relevant, at Sundhedsstyrelsen reviderer vejledningen på nuværende tidspunkt på baggrund af inddragelsen af FMK samt ved denne lejlighed får rettet eventuelle forældede definitioner eller termer.

FOA – Fag og Arbejde vil foreslå, at bostedsområdet defineres, og at man inddrager sundhedslovens § 157 i spørgsmålet om adgang til FMK i forbindelse med ordination til patienter på primær/bostedsområdet.

Læs hele høringssvaret (pdf)