Lovforslag om barselstillæg mv.

Høring af udkast til lovforslag om barselstillæg mv.

FOA tilslutter sig KTO's høringssvar vedrørende forslaget om, at løn til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i forbindelse med løntilskudsjob hos offentlige arbejdsgivere fastsættes for hele ansættelsesperioden og fastlåses til ansættelsestidspunktet.

Der bør tages højde for, at den pågældendes økonomiske situation kan ændre sig, således at han eller hun vil blive berettiget til en højere sats.