Forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter

FOAs høringssvar til forslag til lov om ændring af ligningsloven (forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter)

FOA’s medlemmer kan sandsynligvis glæde sig til en mindre skattelettelse næste år. Regeringen foreslår nemlig, at skattelovgivningen ændres fra 2015, så loftet for fradrag af fagforeningskontingent hæves fra de nuværende 3.000 kr. til 6.000 kr.

FOA støtter i et høringssvar til Skatteministeriet det konkrete lovforslag. Når de overenskomstbærende faglige organisationer bruger medlemmernes kontingentkroner til at løse en række vigtige samfundsopgaver (indgåelse og fornyelse af kollektive overenskomster, varetagelse af medlemmernes interesser og rettigheder ved aftalebrud, organisering og udvikling af fagenes grund-, videre- og efteruddannelser, mv.) og reducerer dermed behovet for at bruge borgernes skatte- og afgiftskroner til disse opgaver, er det kun ret og rimeligt at medlemmerne skal kunne trække fagforeningskontingentet fra.

Læs hele høringssvaret (pdf)