Hjælperordninger til personer med respirationsinsufficiens

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag vedr. hjælperordninger til personer med respirationsinsufficiens

FOA- Fag og Arbejde, mener principielt, at det skal være sundhedspersoner, der varetager de særlige sundhedsfaglige plejeopgaver der er forbundet med respiratorbrug. Det kræver viden om tracheostomisk behandling, tubepleje og evt. sugeteknik. Det er derfor ikke nok, at opgaven delegeres og løses ved sidemandsoplæring af uuddannet personale.