Hjælp og støtte efter serviceloven

Høring om ændring af vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (vejledning 2 til serviceloven)

FOA har afgivet høringssvar på den nye vejledning, som skal rådgive kommunerne i forbindelse med udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen og for servicebeviser.

FOA stiller sig generelt meget kritisk overfor øget brug af markedsmekanismer - herunder udbud af velfærd og offentlige serviceydelser. Derfor er FOA imod lovændringen omkring Udbud af hjemmepleje.

FOA har konstateret steder i vejledningen, hvor indholdet bliver mere rådgivning end vejledning. ”Rådgivningen” taler flere steder for øget brug af markedsmekanismer, som vi mener ligger udenfor de ændringer af loven som vejledningen omfatter. Fx skrives der er det er mere rentabelt med store udbud, hvilket der ikke er videnskabeligt belæg for. Og et andet sted anbefaler Ministeriet, at man skal indbygge økonomiske incitamenter for at de private leverandører i kontakterne – hvilket intet har med lovgivningen at gøre.