Høringssvar om vejledning om frit sygehusvalg mm.

Høringssvar udkast til vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter.

FOA – Fag og Arbejde er opmærksomme på, at nærværende vejledning udtrykker at manglende kapacitet, ikke er grundlag nok for afvisning, og skal løses af sygehuset. Det er udelukkende faglige årsager der er relevante.

FOA – Fag og Arbejde er dog fortsat bekymrede for, hvordan denne problematik reelt skal løses i praksis, da det er kendt at en del ventetider ligger over 8 uger, når man tjekker på venteinfo.

Læs hele høringssvaret (pdf)