Ændring af frikommuneloven

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af frikommuneloven (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøget)

Som udgangspunkt er FOA - Fag og Arbejde positiv overfor, at kommunerne har haft mulighed for at blive fritaget for nogle af de meget bureaukratiske regler og styrke det kommunale selvstyre frem for statslig detailstyring.

FOA – Fag og Arbejde har en forventning om, at evalueringen af frikommuneforsøgene dokumenterer, hvorvidt forsøgene har været en spareøvelse eller har bidraget til forbedret kvalitet med fokus på tillid, ledelse, faglighed og afbureaukratisering, som har været fremhævet som formål.

Desuden ønsker FOA - Fag og Arbejde, at evaluering af frikommuneforsøgene får en klar medarbejdervinkel og en borgervinkel i de enkelte evalueringer.

Læs hele høringssvaret (pdf)