Ændring af beredskabsloven

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven

Ændringen af beredskabsloven er et led i udmøntningen af den politiske aftale om redningsberedskabet i 2013-2014, der blev indgået i november 2012 mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative folkeparti.

Lovforslaget præciserer den forpligtelse de statslige myndigheder har i forhold til have beredskabsplaner for  større ulykker og katastrofer. FOA er bekymret over, at Forsvarsministeriet (gennem Beredskabsstyrelsen) ikke er forpligtet til at bidrage med viden om beredskabsfaglige muligheder og begrænsninger, men at det overlades til de statslige myndigheder selv at løse denne opgave.

Lovforslaget fastsætter endvidere en hjemmel til at fastsætte regler for uddannelse af medlemmer af ungdomsbrandkorps.  FOA finder det meget positivt, at arbejdet med ungdomsbrandkorps dermed styrkes. Vi havde gerne set at bestemmelsen var mere vidtgående, således at der blev indført en kommunal forpligtelse til at oprette ungdomsbrandkorps og herunder særlige lokale ungdomsbrandkorps i større almennyttige boligselskaber.