Den Danske Kvalitetsmodel - sygepleje og træning

FOAs kommentarer til høringen af 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel på standardpakkerne på sygepleje og træning - Akkrediteringsstandarder for det kommunale område

FOA har afgivet høringssvar på Den Danske Kvalitetsmodel – det kommunale område, version 2.

FOA har flere kommentarer inden for høringsmaterialet. Det drejer sig i særdeleshed om indsigt i lovgivning og praksis på området, som er mangelfuld. FOA- Fag og Arbejde har særligt bemærkninger inden for det sygeplejefaglige område.