Lov om kriminalpræventive sociale indsatser

Høringssvar til lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser

FOA er bekymret for, at lovforslaget, er en kvalitetsforringelse for udsatte børn og unge samt borgere med nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne samt medarbejdere. Der er ingen lette løsninger i det pædagogiske arbejde, hverken på døgninstitutioner, bosteder for børn og unge eller i boformer for voksne. Det er et specialiseret område, der fordrer de rette normeringer for en god faglig pædagogisk og etisk indsats, samt at personalet besidder de rette kompetencer.

Der kan derfor vælges at tænke i andre baner end udelukkende at indføre indgrebsmuligheder, som eksempelvis at låse beboere inde om natten.

Der er med det skitserede forslag stor fare for, at det ordinære botilbudsområde og døgninstitutions område, som udgør beboernes hjem, ændres til delvis lukkede afdelinger af institutionslignende karakter, hvis ikke der en meget skarp opdeling af områderne. Dette kan få usandsynlig stor konsekvens for de ordinære beboeres livskvalitet og
tryghed.

Samlet set mener vi, at lovforslaget er alt for uklart formuleret og indeholder alt for mange usikre momenter for både borgere og personale i den nuværende form.