Høringssvar om lov om ændring af lov om frikommuner

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om frikommuner.

FOA - Fag og Arbejde vil fremhæve, at det er yderst vigtigt, at medarbejderne inddrages i udarbejdelsen af af de enkelte frikommuneforsøg og kopiforsøg, som kommunerne sætter i værk. Inddragelse bør både være i forhold til MED-/samarbejdsudvalgenes fastlagte rolle, men det bør også være et krav til kommunerne, at de inddrager øvrige faggrupper, som bliver berørt af frikommuneforsøg og kopiforsøg, selvom de ikke har sæde i MED-/samarbejdsudvalget.

Læs hele høringssvaret