Kliniske retningslinjer for diabetiske fodsår

Høringssvar vedrørende National klinisk retningslinje for ud-redning og behandling af diabetiske fodsår

FOA mener, at en klinisk retningslinje skal omfatte alle de relevante faggrupper, som skal arbejde med retningslinjen i praksis. Ellers er der fare for, at implementeringen opsætter rigide barrierer for den fleksible opgavevaretagelse og hindrer den allerede eksisterende organisering af arbejdet. Det handler om at skabe den bedste kvalitet for patienten.