Klinisk retningslinje om interventioner

Høringssvar vedrørende klinisk retningslinje om interventioner, der lindrer psykisk og følelsesmæssig belastning hos voksne pårørende over 18 år til delirøse patienter med uhelbredelige kræft i palliativ fase.

FOA- Fag og Arbejde vil meget gerne benytte lejligheden til at kommentere på nærværende høring.

FOA- Fag og Arbejde synes, at det er en stor teoretiskgennemsøgning der er lagt til grund for de kliniske retningslinjer. Vi finderdet dog ikke validt, hvis arbejdsgruppen har oversat termen nurse fra denengelsksprogede litteratur til sygeplejerske.

Endvidere finder FOA- Fag og Arbejde, at den teoretiskegennemgang ikke kan stå alene, men skal suppleres med viden om praksis på målgruppens område, hvis den kliniske retningslinje skal komme til at fungere i praksis.

 Læs hele høringssvaret