Informationsmateriale om økonomihåndtering blandt personer med nedsat funktionsevne

Høringssvar vedrørende informationsmateriale om betaling, administration, opbevaring m.v. af midler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

FOA – Fag og Arbejde mener, at det er utrolig relevant med et synligt værktøj i kommunerne til at bistå borgerne med økonomihåndtering på sikker og forsvarlig vis. Der har været alt for mange sager, hvor brodne kar har haft mulighed for at snyde medborgere, der er afhængig af hjælp. Og der har været alt for mange uheldige sager, hvor medarbejdere er blevet anklaget uretmæssigt for tyveri eller snyd med borgerens penge. Ligesom sager med ulovlig videoovervågning af medarbejderne er velkendt.

Vi ved, at økonomihåndtering foregår meget forskelligt i kommunerne. Derfor vil det styrke inspirationskataloget, hvis det indledes med en række anbefalinger på de første sider i kataloget, som kommunerne kan omsætte umiddelbart i deres instrukser omkring økonomihåndtering.

Læs hele høringssvaret (PDF)