Evaluering af kommunalreformen

FOAs evaluering af kommunalreformen

Det er generelt kritisabelt, at der ikke har været medarbejderinddragelse i evalueringen af kommunalreformen og fokus på reformens betydning for medarbejderne.

FOA – Fag og Arbejde finder det yderligere kritisabelt, at der ikke er blevet evalueret på kvalitetsudviklingen i forbindelse med kommunalreformen. FOA - Fag og Arbejde mener, at der også skulle have været en evaluering af den harmonisering af serviceniveauer, der blev gennemført i forbindelse med kommunalreformen.

Desuden mener FOA - Fag og Arbejde, at der burde ses på, hvilken betydning udviklingen i antal ledere/ledelseslag og de større medarbejdergrupper har for både medarbejdertilfredsheden samt for fagligheden.

Det fremgik af de oprindelige planer, at kommunalreformen skulle være udgiftsneutral og de forventede besparelser skulle gå til mere borgernær service. Der mangler en evaluering af disse mål.

Desuden har FOA – Fag og Arbejde en lang række kommentarer til de enkelte dele af evalueringen. Eksempelvis den faglige og økonomiske bæredygtighed; strukturen i kommunerne i forhold til dagplejen; sundhedsområdets udvikling ift. det borgernære sundhedsvæsen samt den meget spinkle evaluering af det psykiatriske område; bekymringer ift. tendensen med at gøre det specialiserede socialområde mindre specialiseret; behov for en finansieringsmodel for socialområdet, der har fokus på indhold frem for økonomi; koordinering af uddannelsesaktiviteter i regionalt regi.

Se hele høringssvaret