Kvalitetsstandarder og frit valg

Vedr. Høringssvar om udkast til bekendtgørelse af ændring af bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og fritvalg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.

FOA støtter ændringen, da det vil lette den administrative byrde og den enkelte medarbejder i hjemmeplejen, vil undgå unødig tid til registrering og dokumentation.

Beregningsmetoden har dog stadig den uheldige virkning, at timeprisen stiger i takt med, at de private leverandørers markedsandel stiger i den enkelte kommune. Det er fordi timeprisen alene beregnes ud fra kommunens beregnede timepris.